1. Minsan may mga bagay na hindi natin makuha basta makita o sinubukan lng natin, masaya na. :-) #yunoh #happy #love

    Minsan may mga bagay na hindi natin makuha basta makita o sinubukan lng natin, masaya na. :-) #yunoh #happy #love


Get A Dream Within a Dream (Animated)